REKLAMA »

  Realizacje »


Realizacja reklamy czyli droga od projektu do efektu końcowego. Bardzo ważne jest wybranie odpowiedniej metody,
sposobu w jaki dana reklama ma być zrealizowana, wykonana, wydrukowna. Pomocą w wyborze jest znajomość
materiałów reklamowych i ich wytrzymałości.